Watch Brad Pitt and Sopranos star James Gandolfini in the new 'Killing Them Softly' Trailer…